Đô Lương: Sư đoàn 324 ra quân huân luyện năm 2013

Sáng nay 28/2, Sư đoàn 324 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2013 và phát động thi đua với chủ đề " Vượt nắng, thắng mưa, say sưa huấn luyện”.


Trong đợt thi đua này, Các đơn vị trong toàn Sư đoàn sẽ tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu quan trọng như:
100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ và âm mư­u thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ từ trung đội đến tiểu đoàn huấn luyện được theo phân cấp, 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá giỏi; 50% trở lên tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, điều hành luyện tập và huấn luyện một số nội dung theo cương vị chức trách.


Kết quả kiểm tra huấn luyện phân đội có 100% nội dung, đề mục đạt yêu cầu, 75% trở lên khá giỏi; kiểm tra huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao đạt giỏi. Kiểm tra bắn súng: Đối với súng TL AK, súng quân dụng nâng cao, súng K54 của sỹ quan đạt khá; 100% các loại hỏa lực trong biên chế đạt giỏi.  2/3 cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến thuật các cấp đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Hà Hữu Tân(Sư 324)