Đô Lương sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa hai bà Trưng, hội phụ nữ các xã thị, các cơ quan, đơn vị và trường học đã tổ chức sôi nổi các hoạt động thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.

Các hoạt động đã diễn ra bằng nhiều hình thức phong phú như: Mít tinh kỷ niệm, tổ chức thi chiêc nón kỳ diệu với chủ đề: tìm hiểu truyền thống, ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế phụ nữ, tổ chức thi cắm hoa và nhiều hoạt động khác.

%image_alt%

Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã khơi dậy và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và những đóng góp của phụ nữ các nước trên thế giới vì sự nghiệp hòa bình. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với phụ nữ, đồng thời bày tỏ quyền bình đẳng của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

%image_alt%

Trong những năm qua, phụ nữ huyện Đô lương đã tham gia tích cực các phong trào như: Chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào bình đẳng giới, phong trào tiết kiệm vì phụ nữ nghèo để xây dựng quê hương Đô lương ngày càng phát triển.

Hữu Hoàn