Đô Lương Sơ khám nghĩa vụ quân sự năm 2019

Từ ngày 12-15/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương tổ chức khám sơ sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

khamtuyen1

Các thanh niên xã Thái Sơn được kiểm tra hồ sơ trước khi khám tuyển NVQS

Năm nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương sẽ phát lệnh nhập ngũ cho tất cả thanh niên đủ điều kiện đến sơ khám. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày. Đặc biệt là những công dân đang đi làm ăn xa đã phối hợp với các gia đình vận động công dân về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định.

khamtuyen2

Kiểm tra chiều cao đối với thanh niên tham gia khám tuyển

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên tham gia khám tuyển đầy đủ. Tổ chức bố trí đầy đủ lực lượng nhân viên y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám tuyển.

khamtuyen3

Cán bộ y tế xã Thái Sơn kiểm tra áp huyết

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cơ bản thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc. Qua 2 ngày sơ khám đã có trên 1.000 thanh niên tham gia sơ khám tại các xã. Các xã tổ chức tốt như: Thái Sơn, Lam Sơn, Tân Sơn

Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương sẽ chuẩn bị hồ sơ để làm tốt công tác gọi thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện phục vụ công tác tuyển quân năm 2019./.

Lê Hoàn

Ảnh: Hoàng Phi