Đô Lương sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 28/92/2009, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " và tuyên dương các điển hình tiên tiến của cuộc vận động từ năm 2007 – 2009.

Đồng Chí Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư huyện ủy Phát biểu tại hội nghị

Đại diện 35 tập thể và 90 cá nhân điển hình tiêu biểu trong quá trình thực hiện cuộc vận động từ năm 2007 – 2009. Kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của huyện Đô Lương, tại hội nghị nêu rõ: Ngay sau khi có chỉ thị 06, ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị, ban thường vụ huyện Đô Lương đã tổ chức thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp huyện, đồng thời tổ chức phát động và triển khai cuộc vận động trong toàn đảng bộ và nhân dân. Bằng những tình cảm, lòng tôn kính ngưỡng mộ về Bác nên cuộc vận động đã thực sự thu hút, quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Vì vậy cuộc vận động đã đi vào lòng người và đã trở thành những hoạt động chính trị, văn hóa sâu rộng, nhanh chóng lan tỏa, thấm sâu trong việc làm và đời sống của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động đã đạt được những kết quả to lớn, cụ thể đến nay đã có 100% tổ chức cơ sở đảng đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, vận động, quán triệt các chuyên đề của cuộc vận động.

Các tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM


Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác được nâng lên một bước rất quan trọng, nội dung cuộc vận động được hiểu đầy đủ và sắc hơn, việc làm theo trở thành hành động tự giác, tự nguyện của mỗi người. Tư tưởng, đạo đức, tấm gương của Bác ngày càng được vận dụng một cách đúng đắn và đạt hiệu quả cao.

Các cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM


Từ việc thực hiện tốt cuộc vận động đã phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó về kinh tế đảm bảo nhịp độ tăng trưởng 17 – 18%/năm, bình quân thu nhập đầu người 13 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 12,7%, đến nay có 45 trường đạt chuẩn quốc gia, 27 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong 3 năm đã ủng hộ được hơn 3,8 tỷ đồng vào quỹ người nghèo. Với những kết quả đạt được đã có 35 tập thể và 90 cá nhân được biểu dương và suy tôn về những thành tích nổi bật trong thực hiện cuộc vận động.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị


Tại hội nghị, các điển hình đã báo cáo những kinh nghiệm, những việc làm hay trong quá trình thực hiện cuộc vận động tại cơ sở. Đây là dịp để các cá nhân và tổ chức cơ sở đảng rút kinh nghiệm, học tập để thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động trong thời gian tới.

Hữu Hoàn