Đô Lương sẽ có thêm 5 xã về đích nông thôn mới

Theo kế hoạch, năm 2020 huyện Đô Lương sẽ có thêm 3 xã về đích nông thôn mới, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân của các địa phương, đến thời điểm này đã có 5 xã được hội đồng thẩm định tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả trình UBND tỉnh công nhận xã về đích nông thôn mới năm 2020.

a111

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chánh văn phòng thường trực, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của tỉnh thẩm định kết quả nông thôn mới tại xã Giang Sơn Đông..

Xã miền núi Giang Sơn Đông  một xã khó khăn của huyện Đô Lương, sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã cơ bản được hoàn thành, người dân đều phấn khởi trước sự đổi thay về mọi mặt của quê hương, xóm làng. Và càng phấn khởi hơn khi những ngày cuối năm, xã được đón đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh về đánh giá kết quả lần cuối.

anh-minh-son

Đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện thẩm định các tiêu chí nông thôn mới ở xã Minh Sơn.

Cùng với xã Giang Sơn Đông, dịp này các xã Bài Sơn, Minh Sơn, Trù Sơn và Nhân Sơn  của huyện Đô Lương cũng được hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh về kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí để trình UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Để các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và huy động được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung tay tay góp sức của toàn thể nhân dân.

tru-so-minh-son

Trụ sở xã Minh Sơn được xây dựng đảm bảo cho các hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

Đến thời điểm này, huyện Đô Lương đã hoàn thành 591 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó, năm 2020 đã hoàn thành thêm được 21 tiêu chí. Để thực hiện các tiêu chí, các địa phương ngoài sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, các xã đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm tỉ đồng, hàng ngàn ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2020 chỉ có 3 xã về đích nông thôn mới, nhưng đến thời điểm này đã có 5 xã được thẩm định lần cuối để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua kiểm tra, hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đều đánh giá cao kết quả của các xã được thẩm định lần này.

nhan son

Hệ thống trường học của xã Nhân Sơn được đầu tư xây dựng đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng học tập. Ảnh: Hữu Hoàn

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân các địa phương, sự đánh giá và ghi nhận của hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh, năm 2020, huyện Đô Lương sẽ có thêm 5 xã được công nhận, đưa tổng số xã về đích nông thôn mới trong toàn huyện lên 29 xã, từng bước hoàn thành kế hoạch huyện nông thôn mới trong những năm tới. Đặc biệt là từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự thay đổi bộ mặt nông thôn và góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân Đô Lương.

Sỹ Bắc