Đô Lương: Sản Xuất thành công mô hình nấm rơm

Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, Trạm Khuyến nông huyện Đô lương phối hợp với xã Văn sơn Triển khai thí điểm mô hình trồng nấm rơm bước đầu đem lại hiệu quả cao.

Đây là lần đầu tiên Trạm khuyến nông huyện Đô lương đưa mô hình nắm rơm vào sản xuẩt ở 15 hộ nông dân. Toàn bộ quy trình hướng dẫn do cán bộ trạm khuyến nông trực tiếp hướng dẫn. Sau 15 ngày thực hiện tất cả ruộng nấm ở các hộ đều cho thu hoạch với năng suất đạt được tương đối cao.
 


Trồng nấm rơm tương đối dễ, đây là loại thực phẩm sạch, có nhiều chất dinh dưỡng, dễ chế biến các món ăn. Việc trồng nấm không chỉ tạo ra sản phẩm hàng hóa mà còn sử dụng nguồn lao động nông dân sau khi thu hoạch lúa và xử lý nguồn rơm ế thừa tăng thu nhập cho nông dân. Hiện tại các hộ nông dân trồng nấm ở xã văn sơn đang thu hoạch. Nấm rơm được bán với giá 1kg 50.000 đồng.


Sau khi trồng thử nghiệm thành công nấm rơm tại xã Văn sơn.  Trạm khuyến nông huyện Đô lương tiếp tục nhân rộng mô hình ở các xã để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Đây là mô hình sản xuất nấm rơm tại xã Văn Sơn đã đem lại hiệu quả thực sự, tạo thêm một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.


Hữu Hoàn