Đô Lương sẵn sàng nguồn gà phục vụ tết Kỷ Hợi

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Năm nay giá gà thịt ổn định, do vậy người dân ở huyện Đô Lương quyết định tăng đàn gà nuôi, bảo đảm chất lượng để đưa ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, hy vọng cuối năm xuất chuồng trúng giá.

Ngọc Phương – Hoàng Phi