Đô Lương: Rợp đỏ những đường cờ thanh niên dịp Tết

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ  XIII, huyện đoàn Đô lương đã có nhiều mô hình hay và công trình thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới. Một trong những mô hình được triển khai, mang lại ý nghĩa thiết thực là mô hình Đường cờ thanh niên gắn với thắp sáng đường quê.