Đô Lương quan tâm chăm lo người khuyết tật

Trong những năm qua công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn Đô Lương luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm bằng nhiều hình thức như:  giúp đỡ vật chất và tạo việc làm giúp người tàn tật tự tin, vươn lên hòa nhập cộng đồng – góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Huy Khôi – Hoàng Phi