Đô Lương phát triển nhiều mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, cung ứng ra thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi,  những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn Đô Lương đã áp dụng hiệu quả quy trình VietGap, nâng cao chất lượng chăn nuôi và đem lại thu nhập cao .