Đô Lương phát triển nghề làm tương truyền thống

Nghề làm tương truyền thống của Đô Lương đang ngày càng tạo được uy tín. Đây là món ăn dân dã được nhiều người sử dụng. Việc phát triển nghề làm nước tương ở Đô Lương không chỉ giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Văn Đăng – Huy Khôi