Đô Lương phát triển mô hình kinh tế gia trại

Thưa quí vị và các bạn! Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những lợi thế về đất đai, địa hình, những năm gần đây, nhiều hội viên nông dân Đô Lương đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế gia trại. Hiệu quả tích cực từ kinh tế gia trại đã góp phần không nhỏ trong nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt