Đô Lương phát triển diện tích trồng cây chanh không hạt

Thực hiện dự án của Sở khoa học công nghệ về phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, vừa qua, huyện Đô Lương đã tổ chức trồng hơn 5 ha cây chanh không hạt tại các xã Xuân Sơn, Thuận Sơn, Đại Sơn và Bòi Sơn. Đến nay hơn một năm trồng và chăm bón, các diện tích chanh đều phát triển tốt và có triển vọng đem lại thu nhập cao cho người nông dân.