Đô Lương phát huy thế mạnh đất bãi ven sông Lam

Phát huy lợi thế các vùng đất bãi vên sông Lam , những năm gần đây bà con nông dân huyện Đô Lương đã tập trung đầu tư thâm canh.  Vùng đất bãi ven sông ở Đô Lương đang thực sự trở thành vùng sản xuất hàng hoá quan trọng- Góp phần  tích cực nâng cao giá trị thu nhập và ổn định đời sống cho các hộ sản xuất nông nghiệp.

Huy Khôi – Ngọc Phương