Đô Lương phát huy hiệu quả đưa công an chính quy về đảm nhận công an xã

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trong 3 tháng  qua, công an huyện Đô Lương đã điều động 3 đồng chí về đảm nhận chức vụ trưởng, phó công an xã . Mặc dù mới vừa nhận nhiệm vụ nhưng bước đầu, các đồng chí đã khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ở các địa phương.