Đô Lương: Phát động ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” năm 2013

Chiều ngày 16/5/2013, UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị phát động ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” năm 2013.


Năm 2012, với truyền thống “tương thân, tương ái” các cơ quan, đơn vị , trường học và nhân dân huyện Đô Lương đã ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” được 1,9 tỷ đồng đạt 124% kế hoạch, trong đó quỹ cấp huyện quản lý 800 triệu đồng, quỹ cấp xã quản lý trên 1 tỷ đồng. Điển hình như: Ngành giáo dục, Trung tâm thương mại, nhân dân xã Thịnh Sơn, nhân dân xã Văn Sơn. Việc sử dụng quỹ vì người nghèo đã thực hiện đúng quy định. Trong đó hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 128 hộ nghèo, hỗ trợ vốn 300 triệu đồng cho các hộ nghèo mua 198 con trâu, bò; 568 con lợn giống và gia cầm, ủng hộ xây dựng 2 xã Mường Tít, Mường Ải xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 850 học sinh nghèo với số tiền 235 triệu đồng…

Từ “ Quỹ vì người nghèo” đã giúp 723 hộ nghèo trên địa bàn huyện Đô Lương thoát nghèo. Năm 2013, UBMTTQ huyện Đô Lương phát động các cơ quan, đơn vị, trường học và 33 xã, thị với chỉ tiêu phấn đấu là 1,8 tỷ đồng, cụ thể CBCNVC ủng hộ 2 ngày lương trở lên, Lực lượng vũ trang 1 ngày lương trở lên, mỗi chiến sỹ 20.000 đồng trở lên, cán bộ hưu trí ủng hộ 1 ngày lương trở lên, mỗi gia đình ủng hộ ít nhất 15.000 đồng trở lên.

Thời gian phát động từ ngày 15/5 và kết thúc vào ngày 30/7/2013, ngay sau khi tổ chức lễ pahst động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2013 đã có 70 cơ quan, đơn vị, xã thị đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Đ/c Lê Văn Hán – CT UBMMTQ huyện trao thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ủng hộ " Quỹ vì người nghèo"

Nhân dịp này, đ/c Lê Văn Hán – CT UBMTTQ huyện Đô Lương đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo ” năm 2012.

Hữu Hoàn