Đô Lương phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi

Sáng ngày 16/10/2014, tại sân vận động xã Minh Sơn, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy; đ/c Nguyễn Tất Thành – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian triển khai chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi, các đơn vị ra quân với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực. Các đơn vị đã tiến hành rà soát các công trình giao thông thủy lợi, cầu cống nhỏ bị hư hỏng, từ đó xây dựng kế hoạch, giao khối lượng cụ thể cho từng xóm. Tổng khối lượng đào đắp đợt 1 tỉnh đến ngày 15/10 đạt 2.160.000 m3, vượt 300% so với kế hoạch. Trong đó, huy động được 195.000 ngày công, phát quang 270.000 m2, đào đắp 1.550.000 m3 đường giao thông nội đồng, sửa chữa 13.242/3.900 đường, kênh mương bê tông, vượt 340% so với kế hoạch, sửa chữa hơn 9.000 cống nội đồng. Ước tính tổng kinh phí thực hiện là 30 tỷ đồng.

%image_alt%
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đánh trống phát động chiến dịch ra quân làm GTTL.

Nhìn chung, đợt ra quân từ ngày 15/9 – 15/10/2014 có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, huy động được nhân dân trong toàn huyện ra quân làm thủy lợi, đầu tư kinh phí để tu bổ, sửa chữa các công trình giao thông, 90% xã, thị trấn đều duy trì phong trào. Trước đó huyện Đô lương đã tổ chức phát động đợt ra quân làm GTTL từ ngày 15/9- 15/10 đạt được kết quả cao. Đã đào đắp được hàng trăm km đường GT nông thôn nội đồng sau khi dồn điền đổi thửa.

%image_alt%

Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi được huyện Đô Lương phát động hàng năm nhằm xây dựng nhằm xây dựng hệ thống GT nội đồng và thủy lợi đáp ứng yêu cầu, nâng cao năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ đó đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trông trong chương trình xây dựng mục tiêu Quốc gia NTM.

Thúy Hằng