Đô Lương: Phát động tết khuyến học lần thứ XI.

Sáng ngày 9/1/2014, hội Khuyến học huyện Đô lương tổ chức lễ tổng kết công tác hoạt động hội năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và phát động tết khuyến học lần thứ 11. Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện, chủ tịch hội khuyến học Đô lương đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2013, hội khuyến học Đô Lương đã phát triển thêm 47 ban khuyến học dòng họ, đưa tổng số dòng họ có ban khuyến học toàn huyện là 975/1204 dòng họ, đạt 80%. Kết nạp thêm 750 hội viên đưa tổng số hội viên toàn huyện lên gần 37.000 hội viên. Thực hiện các  phong trào thi đua, toàn huyện đã có gần 35.000 gia đình hiếu học, 860 dòng họ hiếu học  và 330 khối xóm đạt danh hiệu CĐ khuyến học. Thực hiện  tốt việc xây dựng quỹ khuyến học, toàn huyện đã vận động được 3,76 tỷ đồng.


Trong đó huyện hội vận động được 170 triệu .  Từ nguồn quỹ này, đã cấp học bổng 184 triệu đồng cho 1.100 em, chi thưởng trên 2,3 tỷ đồng cho gần 17.000 lượt học sinh giỏi các cấp và HS đậu vào Đại học, cao đẳng. Từ việc khuyến thưởng kịp thời đã động viên tinh thần học tập của các em, kết quả năm học 2012 – 2013, có 1.309 em đã đậu vào các trường Đại học – CĐ – THCN. Phân xếp loại thi đua năm 2013 có 9 đơn vị đạt Xuất sắc và 13 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện, chủ tịch hội khuyến học Đô lương trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học 2013.


Nhân dịp này, hội khuyến học Đô lương đã phát động tết khuyến học lần thứ 11. Tết Giáp Ngọ năm 2014, Phong trào thi đua Tết khuyến học từ ngày 15/12/2013 đến 15/1/2014 AL. Đồng thời trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2013.

Huy Khôi