Đô Lương phát động ngày chạy olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Hưởng ứng ngày thể thao Việt Nam 27/3, sáng ngày 26/3/2016, tại khu đô thị Vườn xanh, huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.


%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ

Tham gia ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm nay có gần 1.000 cán bộ, công chức viên chức huyện Đô Lương và các em học sinh.

%image_alt%
Gần 1.000 cán bộ, công chức  viên chức và các em học sinh tham gia

Ngay sau lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức viên chức và các em học sinh đã tham gia chạy cổ động 1.000 m tại khu đô thị Vườn Xanh. Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân là một hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

%image_alt%
Toàn thể cán bộ, công chức viên chức tham gia chạy cổ động 1.000 m tại khu đô thị Vườn Xanh
%image_alt%
Các em học sinh tham gia ngày chạy olimpic vì sức khỏe toàn dân
%image_alt%

Từ đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển và củng cố khối, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Văn Đăng – Ngọc Phương