Đô Lương phân phát 250 tấn gạo cho các gia đình thiếu đói trong dịp tết

Để kịp thời phân và tấn gạo cho nhân dân thiếu đói trong dịp tết cổ truyền, trong hai ngày 18 và 19/01 tức là ngày 25 và 26 tháng 12 AL, UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội và các xã thị tổ chức phân phát gạo cho nhân dân.


Đợt này huyện Đô Lương được cấp 250 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân 33 xã thị trấn. Để việc cấp gạo kịp thời chính xác, UBND huyện Đô Lương và phòng lao động thương binh xã hội đã cùng các xã thị lập danh sách, tổ chức các đoàn kiểm tra tại các điểm phân phát gạo nhằm đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, đúng chế chế độ
và hoàn thành việc cấp gạo trong ngày 19/01/2012 phục vụ nhân dân ăn tết.

Đợt nhận gạo lần này các xã có số gạo cứu trợ nhiều như xã Hiến Sơn 135 tấn, Trù Sơn 11 tấn, Nhân Sơn 10,5 tấn.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt