Đô Lương nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Năm 2016, trên địa bàn huyện Đô Lương đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn tạo ra sản phẩm hàng hóa.

mo-hinh2

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng bưởi Diễn của gia đình ông Đào Danh Bảy ở xã Giang Sơn Đông

Tại các xã đã có nhiều trang trại chăn nuôi kết hợp trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng.

mo-hinh3

mo-hinh4

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm mô hình trồng mía hàng hóa của xã Giang Sơn Đông

Nhiều mô hình phát triển theo hướng hàng hóa với diện tích lớn như: mô hình trồng 50 ha hành tăm ở xã Trù Sơn, mô hình trồng mía, trồng bưởi diễn ở xã Giang Sơn Đông hoặc mô hình trồng nghệ ở xã Hồng Sơn đã tạo ra sản phẩm hàng hóa sạch có chất lượng đem lại hiệu quả cao cho người nông dân.

mo-hinh

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình trồng 50 ha hành tăm xã Trù Sơn

mo-hinh1

Mô hình cây nghệ cho thu nhập cao ở xã Hồng Sơn

Đây là những mô hình cần nhân rộng để nông nghiệp Đô Lương tránh được tình trang manh mún kéo dài, không có thương hiệu.

Hữu Hoàn