Đô Lương nhiều hộ dân duy trì nghề nuôi tằm trong mùa Covid – 19

Là một huyện có truyền thống về nghề trồng dâu nuôi tằm, mặc dù thời gian qua ảnh hưởng dịch Covid – 19 nhưng  người dân Đô Lương vẫn duy trì việc nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế cao.

Sỹ Bắc – Kim Tới