Đô Lương ngày thứ 3 đã điều tra được 10.418 hộ

Sau 3 ngày thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Đô Lương đã tiến hành điều tra ở tất cả 33 xã, thị trấn. Kết quả bước đầu tương đối khả quan.

Theo số liệu báo cáo từ chi cục thống kê huyện Đô Lương, đến 10h ngày 3/4, tất cả các xã, thị đã điều tra được 10.418 hộ trên tổng số 56.208 hộ. Đạt 18,53%.

a1

Cán bộ điều tra viên của xã Nam Sơn tiến hành thu thập thông tin của người dân

Tại xã Nam Sơn, việc tổ chức điều tra dân số và nhà ở đã được thực hiện bài bản, đúng quy định, 6 điều tra viên đều có mặt tại các khu dân cư để tiến hành thu thập thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác. Đến 9h30 phút sáng ngày 3/4 xã Nam Sơn đã điều tra được 1447 hộ/5800 hộ.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức điều tra, các điều tra viên vẫn gặp một số khó khăn ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, có lúc không gặp đối tượng điều tra và mạng điện thoại không có nên không thực hiện đồng bộ.

a2

Việc điều tra được tiến hành trên thiết bị điện tử nên đảm bảo thông tin nhanh, chính xác. Ảnh: Hữu Hoàn

Để thực hiện tốt việc điều tra dân số và nhà ở đạt kết quả tốt, ban chỉ đạo thuộc tổng điều tra của huyện Đô Lương với đơn vị nòng cốt là chi cục thống kê đã cử cán bộ hàng ngày về cơ sở để nắm bắt tình hình, chỉ đạo và hướng dẫn xử lý kịp thời, giúp điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

Qua nắm bắt tình hình, nhìn chung tiến độ điều tra dân số và nhà ở của huyện Đô Lương được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo thông tin. Hiện nay, ban chỉ đạo huyện Đô Lương đang bám sát cơ sở để việc điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo kết quả đề ra.

Hữu Hoàn