Đô Lương nâng cấp Đê Tả Lan qua xã Trung Sơn

Nhằm đối phó với lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, được sự quan tâm đầu tư của TW, hạt quản lý đê Đô Lương đã tổ chức thi công nâng cấp 1,2 Km đê Tả Lan qua địa phận xã Trung Sơn, công trình có chiều dài 1,2 Km.

Tổng kinh phí 1,8 tỷ do công ty cổ phần xây dựng số 5 Nghệ An đảm nhận thi công. Đây là tuyến đê quan trọng đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ nhưng trước đây mặt đê chỉ cao 3 m nay nâng cấp thành 6m, chân đê đảm bảo vững chắc và có mức cao trình cao hơn 1m so với đỉnh lũ năm 1998 . Công trình có tổng khối lượng đào đắp  30.000m3 đất.

Đê Tả Lan đoạn qua xã Trung Sơn đang được nâng cấp

Hiện nay đơn vị thi công, công ty cổ phần xây dựng số 5 đang huy động 30 xe, máy ủi để khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ.

Theo kế hoạch của chi cục quản lý đê điều Nghên An sau khi thi công xong gói thầu đê này sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành toàn bộ tuyến đê Tả Lan qua xã Trung Sơn để đảm bảo an trong mùa nước lũ.

Hữu Hoàn