Đô Lương: Nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em

Là huyện có nhiều xã nằm ven sông Lam và dòng kênh thủy lợi, nên vào dịp hè việc các em học sinh ở Ðô Lương tụ tập tắm sông, hồ, đập diễn ra khá phổ biến. Ðiều này có nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Do vậy, nhiệm vụ phòng chống đuối nước, bảo vệ trẻ em luôn được huyện Đô Lương quan tâm, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bơi cho các em thông qua các lớp học bơi để giảm thiểu tình trạng đuối nước.