Đô Lương: Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng một vai trò rất quan trọng đến việc phát triển của trẻ em. Do đó, thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn huyện Đô Lương đã chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng theo quy định, nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.