Đô Lương mưa lớn thiệt hại trên 800 ha lúa vụ xuân

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh vào các ngày 29-30/4/2013 đã làm trên 800 ha diện tích lúa Xuân ở Đô lương bị đổ ngã, trong đó nhiều diện tích có khả năng mất trắng. UBND huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, thống kê thiệt hại và chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo báo cáo ban đầu của các xã thị và phòng NN&PTNT huyện Đô lương, tổng diện tích cây trồng vụ xuân năm 2013 bị mưa gió làm đổ ngã là gần 900 ha-Trong đó diện tích lúa là trên 800 ha còn lại là ngô và các loại rau màu khác.

Đ/C Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện Uỷ, CT HĐND Huyện kiểm tra các diện tích lúa bị thiệt hại

Qua kiểm tra thống kê thiệt hại, toàn bộ diện tích lúa trên đều bị đổ ngã hoàn toàn, cơ bản các diện tích lúa đã chắc xanh và chín sữa nên thiệt hại rất nặng nề và khó khắc phục. Một số diện tích chuẩn bị thu hoạch thì bị nảy mầm. Một số địa phương bị thiệt hại nặng như: Hồng sơn, Mỹ sơn, Trù sơn, Đại sơn, Thượng sơn…Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Đô lương và các đoàn kiểm tra đã trực tiếp chỉ đạo các xã thị trấn triển khai các biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với các diện tích lúa đã chín trên 70% thì tiến hành thu hoạch ngay để tránh lúa ngâm nước bị nảy mầm. Đối với diện tích lúa mới chín sữa thì tháo cạn nước và tổ chức dựng cây lúa đứng dậy bằng cách bó thành từng bó.

Bà con nông dân đang thu hoạch nhanh các diện tích lúa bị thiệt hại 

Ngoài ra, các xã thị tập trung chỉ đạo bà con nông dân chủ động thu hoạch nhanh các diện tích lúa còn lại với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" để bảo vệ năng suất. Đồng thời, báo cáo tình hình thiệt hại cụ thể về cho phòng nông nghiệp để tổng hợp sô liệu và có các phương án hỗ trợ cho bà con nông dân.

Huy Khôi