Đô Lương: Mưa lớn gây ngập úng gần 1000 ha cây vụ đông và cá vụ 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, từ tối ngày 15 đến chiều ngày 16/10/2013 ở Đô Lương đã xảy ra mưa lớn trên toàn địa bàn toàn huyện. Theo báo cáo nhanh của trạm khí tượng Đô Lương, lượng mưa đo được tính đến thời điểm chiều ngày 16/10/2013 là 200 mm.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ liền đã gây ra ngập úng ở nhiều nơi. Tại Thị Trấn từ khu vực Ngã tư chợ trung tâm thương mại đến ngã 3 Bưu điện huyện nước ngập đã gây cản trở trong việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông, nhiều ô tô, xe máy bị chết máy không đi lại được, nhiều hộ dân buôn bán hai bên đường phải di chuyển hàng hóa lên cao để tránh nước ngập.

Mưa lớn đã làm ngập hết diện tích cá vụ 3


Tại các địa phương khác, mưa lớn cũng đã làm ngập gần 1000 ha diện tích cây trồng vụ đông và diện tích cá vụ 3.

Mưa lớn đã làm cản trở việc lưu thông các phương tiện
trên địa bàn huyện

Để tránh thiệt hại do mưa lớn gây ra, huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo cho các ngành liên quan và các xã thị tập trung làm tốt việc khơi thông hệ thống mương tiêu thoát nước, kiểm tra bảo vệ các công trình giao thông thủy lợi, tổ chức tháo nước chống úng cho cây trồng vụ đông và che chắn, đắp bờ tại các diện tích nuôi cá vụ 3.

Sỹ Bắc