Đô Lương: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy

Chiều 14/1, Huyện ủy Đô Lương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2018.

4

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

3

Đồng chí Ngọc Kim Nam- Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả, 10 đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đều đạt từ 90 – 98% số phiếu tín nhiệm cao.

p

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

Đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này, nhằm giúp các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đánh giá lại quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong thời gian qua, thấy được những ưu điểm và hạn chế của mình để có giải pháp khắc phục, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện hơn trong thời gian tới./.

Lê Hoàn