Đô Lương làm tốt công tác “đền ơn – đáp nghĩa”

Đô Lương là địa danh nổi tiếng với những tên làng, tên đất, tên sông. Đô Lương là một trong những cái nôi của truyền thống cách mạng. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, biết bao người con của quê hương đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong suốt 70 năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân Đô Lương đã  làm tốt công tác “đền ơn – đáp nghĩa” thể hiện biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước.

Ngọc Phương – Hoàng Phi