Đô Lương làm tốt công tác chuẩn bị khánh thành Đền chính và lễ giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Sau hơn một năm khởi công xây dựng, hiện công trình Điện chính Đền Quả Sơn đã cơ bản hoàn thành. Để công trình đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, hiện huyện Đô Lương đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục chuẩn bị cho lễ khánh thành và lễ giỗ lần thứ 964 năm Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.