Đô Lương ký cam kết chính sách DSKHHGĐ đến hộ dân

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân số KHHGĐ, TT dân số huyện Đô lương đã triển khai phối hợp và tổ chức ký cam kết đến tận hộ gia đình.

Việc ký cam kết không vi phạm chính sách dân số KHHGĐ được UBND Huyện Đô Lương và TT dân số triển khai đồng bộ từ huyện đến tận khối xóm. Bao gồm, tổ chức ký cam kết thực hiện giữa lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, ký cam kết UBND xã với lãnh đạo các ban ban nghành đoàn thể xã. Triển khai ký cam kết không vi phạm các chính sách DS-KHHGĐ đối với toàn thể cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên chức lao động các cơ quan đơn vị, xã thị, trường học, đơn vị LLVT trên toàn huyện. Hiện nay, các cơ sở xã, thị trân đang tổ chức ký cam kết đến tận hộ dân.

Hội nghi sinh hoạt ký cam kết không vi phạm chính sách DSKHHGĐ

 

Để việc ký kết đạt kết quả cao, TT dân số đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên mình. 
 
Riêng hội Phụ nữ huyện Đô lương đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề lồng ghép về dân số-KHHGĐ đến tận chi hội. Trong đó, gắn triển khai quán triệt NQ 01 của BCH Đảng bộ huyện, NQ 36 của HĐND huyện và quyết định số 01 của UBND huyện về công tác DS trong tình hình mới với. Tổ chức thi hái hoa dân chủ kiến thức về DS-KHHGĐ, dàn dựng các tiểu phẩm tuyên truyền và triển khai ký cam kết toàn thể hội viên.
 

Các cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ký cam kết không vi phạm chính sách DSKHHGĐ


Đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân đã nhận thức đầy đủ và tham gia ký cam kết không vi phạm các chính sách về DS-KHHGĐ.

Huy Khôi