Đô Lương kiên quyết cưỡng chế các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang

Hiện nay, Trên địa bàn huyện Đô Lương vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình đó, UBND huyện Đô Lương chỉ đạo các xã, thị trấn  kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ .

Thúy Hằng – Ngọc Phương