Đô Lương kiểm tra cải cách hành chính tại một số xã

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính  năm 2021, sáng 26/2, đồng chí Tăng Quốc Cường- Phó trưởng Phòng nội vụ huyện Đô Lương đã kiểm tra  việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại một số xã trên địa bàn huyện.

a1

Kiểm tra hành chính tại xã Đà Sơn.

Qua kiểm tra,  về cơ bản các xã  đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôn đốc, công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.  Chấp hành và thực hiện nghiêm  kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đoàn cũng  đã tiến hành kiểm tra tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và công tác phòng chống dịch covid19; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức. Các xã cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn.

a4

Kiểm tra trung tâm giao dịch một cửa xã Văn  Sơn. Ảnh: Lê Hoàn

Để kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện,  thời gian tới huyện Đô Lương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại 33 xã, thị trấn.

Lê Hoàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt