Đô Lương: Kiểm điểm Ban thường vụ Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

Ngày 24/2/2017, Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Dự và chỉ đạo kiểm điểm có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện Ban tổ chức, UBKT, Ban nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

HU-kiem-diem-NQTW1

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện khai mạc hội nghị

Trong năm 2016, tập thể BTV Huyện ủy Đô Lương  đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị nên huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng đạt 11,6%, tổng giá trị sản xuất đạt 11.900 tỷ đồng.  Về công tác XD Đảng đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên mới. Kết quả có 36/73 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM.

HU-kiem-diem-NQTW3

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị BTV huyện ủy Đô Lương trong quá trình kiểm điểm cần tập trung đối chiếu vào chức năng nhiệm vụ để kiểm điểm, gắn với đánh giá làm rõ những vấn đề tồn tại, dư luận quan tâm.  Khuyến khích tập thể, cá nhân tự phê bình. Tìm ra nguyên nhân hạn chế yếu kém. Phải có giải pháp và kế hoạch khắc phục những suy thoái được nhận diện một cách sớm nhất. Đồng thời tạo cơ chế giám sát tập thể, cá nhân để loại trừ những biểu hiện suy thoái. Sau kiểm điểm, tập thể phải vững mạnh hơn. Tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần đồng chí, tính cộng sự tốt hơn.

HU-kiem-diem-NQTW

Toàn cảnh hội nghị

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể BTV Huyện ủy Đô Lương đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gồm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

HU-kiem-diem-NQTW2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy

Sau phần kiểm điểm tập thể, hội nghị tiến hành kiểm điểm từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy. Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, dân chủ, từng đồng chí ủy viên đều được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia góp ý để qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Đô Lương ngày càng vững mạnh toàn diện./.

Ngọc Phương – Hoàng Phi