Đô Lương: Kỉ niệm 81 năm ngày truyền thống hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày và ngày Bác Hồ ra tù.

Sáng ngày 21/2/2014, Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Đô Lương đã tổ chức lễ kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Hội CSCM bị địch bắt tù đày 22/1/1933 – 22/1/2014, ngày Bác Hồ ra tù. Tới dự có các đ/c Nguyễn Trọng Thành – CT Hội CSCM bị địch bắt tù đày tỉnh, Lê Minh Giang – PBT thường trực HU, Nguyễn Minh Hạnh – PCT.UBND huyện, đại diện các ban ngành, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ hội viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của hội kể từ ngày thành lập đến nay. Trong quá trình bôn ba, hoạt động cách mạng ở nhiều nước trên thế giới, ngày 6/6/1931, Bác Hồ đã bị địch bắt, trong 20 tháng từ tháng 6/1931 đến ngày 22/1/1933 sau quá trình bị giam cầm ở nhiều nhà tù ở Hồng Công, Trung Quốc, với lòng kiên trung bất khuất, ý chí đấu tranh kiên cường, cùng với sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản và một số luật sư chân chính, trong đó có luật sư người Anh Lô Dơ bai, Bác Hồ đã được trả tự do.


Năm 2003, Đảng và nhà nước ta đã lấy ngày 22/1 hàng năm làm ngày thành lập hội CSCM bị địch bắt tù đày. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, huyện Đô Lương đã có hàng ngàn người con tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Hiện toàn huyện có 88 người bị địch bắt tù đày, trong quá trình bị giam cầm ở các nhà tù của thực dân, đế quốc, các chiến sỹ cách mạng là con em huyện Đô Lương đã luôn trung thành và đấu tranh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và bác Hồ đã lựa chọn, và đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc hòa bình thốn nhất đất nước.

Hiện nay, Hội CSCM bị địch bắt tù đày huyện có 54 cán bộ, hội viên, trong những năm qua, phát huy truyền thống bất khuất của các chiến sỹ cộng sản, các cán bộ hội viên đã tích cực và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực tham gia mọi hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hội luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách, vận động các nhà từ thiện được 45 triệu đồng để tặng quà, sổ tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đài Đô Lương