Đô Lương: Kỉ niệm 1195 năm khởi nghĩa Dương Thanh

Sáng ngày 16/3/2016, tại xã Thuận Sơn tức ngày 26 tháng giêng năm Ất Mùi, Hội đồng gia tộc dòng họ Dương đã tổ chức lễ kỉ niệm 1195 năm ngày khởi nghĩa Dương Thanh năm 819 – 820. Về dự có ông Dương Đình Chiến – Chủ tịch hội đồng gia tộc họ Dương Việt Nam, đại diện ban tuyên giáo huyện uỷ, phòng Văn hoá thông tin huyện Đô Lương, cấp uỷ Đảng chính quyền xã Thuận Sơn, cùng con cháu họ Dương trong cả nước.
Tại buổi lễ, các đại biểu và con cháu dòng họ Dương đã ôn lại truyền thống khởi nghĩa Dương Thanh cách đây gần 1200 năm.


Theo Đại Việt sử kí toàn thư viết: Vào tháng 10 năm Kỷ Hợi 819, Đô họ là Lý Tượng Cổ là người tham bạo hà khắc, mất lòng dân chúng. Tướng của Cổ là Dương Thanh vốn là tù trưởng niên hiệu Khai Nguyên nhà Đường làm thứ sử Hoan Châu ( tức Nghệ An ngày nay) lúc này được Tượng Cổ gọi làm Nha tướng và sai đi đánh giặc Man ở Hoàng Động ( Tây Bắc ngày nay). Dương Thanh vận động nhân dân đánh úp chiếm được thành Tổng Bình, tức Hà nội ngày nay, giết Tượng Cổ, sau đó vua Đường lại sai Quế Trọng Vũ đánh lại Dương Thanh nhưng không thắng được, sau này Dương Thanh bị phong kiến phương Bắc sát hại.


Khởi nghĩa Dương Thanh đã mang một ý nghĩa lịch sử nêu cao truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, không chịu làm nô lệ của dân tộc ta, qua đó nhằm thoát khỏi sự đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Ngoài tướng Dương Thanh thì sau này dòng họ Dương còn có rất nhiều người có công lớn trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước như: Thứ sử Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán năm 931 hay Dương Khổng Lộ, Dương Phúc Tư sau này v.v…Hiện nay, dòng họ Dương đã phát triển trong cả nước, con cháu dòng họ đều có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, họ có hội đồng gia tộc từ trung ương đến địa phương.


Nhân dịp này, hội đồng gia tộc họ Dương Việt Nam đã trao cờ truyền thống và cây Cổ cho dòng họ Dương Nghệ An, trao quà cho các cụ cao tuổi và trao thưởng khuyến học cho 58 người là con cháu có thành tích cao trong học tập trong năm 2014./..
Sỹ Bắc.