Đô Lương khởi công tuyến đường Nam – Bắc – Đặng

       Huyện Đô Lương khởi công xây dựng tuyến đường liên xã Nam – Bắc – Đặng.
       Tuyến đường có chiều dài 7 Km, do nhà nước đầu tư với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Hành lang tuyến đường là 9,5 m. Mặt đường rộng 6,5 m, mặt đường rải nhựa 3,5 m. Do công ty cổ phần xây dựng  và thương mại Đại Lợi Gia thi công với thời gian 275 ngày.

Tuyến đường Nam – Bắc – Đặng

        Đây là tuyến đường dân sinh đã có từ trước nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đặc biệt là việc lưu thông nội vùng.

T/h: Hoàng Lân