Đô Lương khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu úng Cầu Tiên – Rào Gang.

 Huyện Đô lương vừa khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu úng Cầu Tiên, Thị trấn – Rào Gang, Nhân Sơn.

Công trình tiêu úng có chiều dài 9 km tử trung tâm thị trấn xuống xã Nhân Sơn do công ty TNHH Hòa An thi công, công trình có tổng nguồn vốn 14,4 tỷ đồng. Mục tiêu sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu úng này là nhằm thoát lũ cho 1.500 ha lúa của các xã, trong đó có 1.000 ha lúa 2 vụ và tạo điều liện cho bà con nông dân ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuyến kênh tiêu úng từ Cầu Tiên đi Rào Gang có vai trò quan trọng trong việc thoát lũ từ Thị Trấn đi Đà Sơn, Lạc Sơn, Minh Sơn và Nhân Sơn. Theo kế hoạch đề ra, đơn vị thi công tập trung hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa tuyến kênh từ Thị Trấn đến Lạc Sơn giai đoạn 1 để kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân sắp tới.

%image_alt%

Việc đầu tư xây dựng tuyến kênh Cầu Tiên là giải pháp tốt nhất trong việc giải quyết tình trạng ngập úng vào mùa mưa diễn ra trong nhiều năm trên địa bàn Thị Trấn và các xã lân cận.

Hữu Hoàn