Đô Lương khởi công công trình 14 tỷ đồng kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc

Nhân dịp kỷ niệm chiến thắng 60 năm chiến thắng Điện, sáng ngày 7/5, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc. Tới dự có đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện và các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy.

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc, huyện Đô Lương được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại quyết định số 1868 với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng. Công trình do Công ty cổ phần Việt Nam tiến hành đấu thầu và xây dựng.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CTUBND huyện Đô Lương phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ kịp thời cho 2.100 ha diện tích đất canh tác cho nhân dân 6 xã: Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trong vùng. Dự án có chiều dài trên 8 km trên địa bàn 6 xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn.

Các đ/c lãnh đạo huyện khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc.

Phát biểu tại lễ khởi công, đ/c Nguyễn Tất Thành đã yêu cầu đơn vị thi công bám sát vào hồ sơ thiết kế, đảm bảo an toàn tổ chức thi công cho người lao động, đối với các xã có kênh thủy lợi đi qua cần phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để đảm bảo thời gian thi công đúng tiến độ và kế hoạch. Đây là một dự án góp phần quan trọng trong việc phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Đô Lương.
 
Thúy Hằng