Đô Lương: Khó khăn trong quản lý ngành nghề y dược tư nhân

Những năm gần đây, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Đô Lương có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng với nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân . Tuy nhiên, nhiều cơ sở không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn hoạt động y dược trái phép. Thực trạng trên gây ảnh hưởng đến công tác  chăm sóc sức khỏe cho người dân đồng thời, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

Huy Khôi – Hồng Sơn