Đô Lương khẩn trương hoàn thành nâng cấp đập Vũng Tròn

Nhằm phục vụ công tác chống hạn, được sự đầu tư của UBND tỉnh và nguồn vốn Trung ương, đơn vị thi công đang khẩn trương nâng cấp, sửa chữa đập dâng Vũng Tròn. Đến nay, một số hạng mục công trình đã sắp sửa hoàn thành, để phục vụ cho sản xuất.

Đập dâng Vũng tròn của xã Hồng Sơn có trữ lượng 650 nghìn m3, phục vụ nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho gần 60 ha lúa. Do được xây dựng lâu năm nên thân đập yếu, rò rỉ và không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão hàng năm. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa đập là rất cần thiết. Các hạng mục được thi công nâng cấp, sửa chữa gồm: Xây dựng 2 tuyến tràn rộng từ 25 đến 50 m. Xây dựng 2 tuyến kênh tưới dài 1,7 km. Ngoài ra, công trình sẽ được gia cố nâng cấp thân đập với tổng chiều dài gần 260 m. Sau khi nâng cấp, cao trình đỉnh đập đạt 31,4 m, cao trình ngưỡng tràn 18,95 m và chiều rộng đỉnh đập dâng là 5m. Tổng vốn đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình đập dâng Vũng tròn, xã Hồng Sơn là 15 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn được cấp thành 2 giai đoạn và giai đoạn 1 là 5,5 tỷ đồng. Công trình do Công ty cổ phần Xây dựng Tây An, Thành phố Vinh đảm nhận thi công.

%image_alt%
Đơn vị thi công đang khẩn trương nâng cấp,
sừa chữa đập dâng Vũng Tròn 

Đến nay, đơn vị thi công đã xây dựng đập tràn số 1 và đập tràn số 2 sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2016 để có thể phục vụ tưới tiêu cho lúa Xuân 2016.

Huy Khôi