Đô Lương: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 11/9/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho đối tượng 4. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện.

22

Tham gia bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 có 110 học viên là đại biểu HĐND xã, thị được chia thành 2 lớp. Thời gian từ ngày 11 đến 17/9/2017. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Chuyên đề biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và chuyên đề về phòng chống chiến lược “ diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối Việt Nam.

21

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Sỹ Bắc