Đô Lương khai mạc kỳ họp thứ 16 khóa 17 HĐND huyện

Sáng ngày 29/12/2009 HĐND huyện Đô Lương đã khai mạc kỳ họp thứ 16 khóa 17. để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, QPAN năm 2009 và thảo luận xây dựng kế hoạch năm 2010.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước -bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp

 Năm 2009 mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, thời tiết, dịch bệnh diễn ra phức tạp nhưng các ngành và các cấp đã bám sát mục tiêu thực hiện nên tình hình kinh tế – xã hội, QPAN của huyện Đô Lương cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 3100 tỷ đồng, đạt 115,46% kế hoạch tăng 17% so với năm 2008 trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp là 9006 tỷ, xây dựng cơ bản là 1022 tỷ đồng, thương mại dịch vụ là 1172 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 86,2%, hơn 1800 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, 166 em đạt học sinh giỏi tỉnh với 81 giải cao hơn cùng kỳ năm 2008 24 giải. Thực hiện tôt phong trao toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thẩm định 14 làng, 42 dòng họ, 6 cơ quan đơn vị để công nhận đơn vị văn hóa, công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến tích cực 31/33 xã, thị được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, xuất khẩu lao động được 783 người. QPAN được giữ vững.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 phấn đầu hoàn thành nhịp độ tăng trưởng kinh tế 15,7% tổng giá trị sản xuất đạt 3562 tỷ đồng. tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh giá trị trên đơn vị diện tích, xây dựng mô hình phát triển kinh tế phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực. Ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo qui hoạch, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Các đại biểu đã thảo luận xem xét và nhất trí biểu quyết chương trình phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 của huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn