Đô Lương: Khai mạc hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn năm 2014

Sáng ngày 12/6, Ban CHQS huyện Đô lương đã tổ chức hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn năm 2014. Tham gia hội thi có 66 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó thuộc 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến 14/6/2014. Nội dung của hội thi gồm: Thực hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu Dân quân tự vệ bộ binh; huấn luyện đội ngũ chiến thuật Dân quân tự vệ; xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã; kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK; kiểm tra động tác điều lệnh đội ngũ; thi vấn đáp chính trị.

Đ/c Nguyễn Công Hùng – Đại tá – Chỉ huy Trưởng BCHQS khai mạc hội thi

Đối với phần thi Chính trị viên phó, các đồng chí phải thực hành biên soạn và giảng một bài chính trị trong chương trình huấn luyện DQTV năm 2014 và thực hành thi vấn đáp chính trị. Các thí sinh tham gia hội thi có sự chuẩn bị tốt về kiến thức và thể hiện tự tin nghiệp vụ lên lớp cũng như các kỹ thuật nghiệp vụ quân sự trong các bài huấn luyện.

Các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn đang thực hiện bài thi .

Hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực của các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn làm cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành cho cán bộ cơ sở, qua đó để tăng cường sự hiểu biết, học hỏi, giao lưu nhằm nâng cao khả năng làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy. chính quyền và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng-quân sự địa phương trong thời kỳ mới.

Huy Khôi