Đô Lương khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa XVIII.

Sáng ngày 17/3/2020,Trường chính trị tỉnh Nghệ An và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị  huyện Đô Lương tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa XVIII, khóa  học 2020 – 2021. Tới dự có các đồng chí Dương Thanh Bình, phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh,  Lê Minh Giang, phó bí thư Thường trực Huyện ủy  – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Minh Hạnh, trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

1

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự lớp học có 78 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã thị. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được học tập 7 khối kiến thức gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam, và những vấn đề cơ bản. Về hệ thống chính trị, nhà nước, Pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Triển khai lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể, tình hình nhiệm vụ của địa phương, tham quan, nghiên cứu thực tế.

Thông qua khóa học, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sỹ Bắc