Đô Lương khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K34.7 năm 2020

Ngày 29/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K34.7 năm 2020 tại huyện Đô Lương. Tham dự có đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng, Nguyễn Minh Hạnh –  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị.

11

Các đại biểu tham dự. Ảnh Huy Khôi

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K34.2 năm 2020 tại huyện Đô Lương có 114 học viên hiện đang công tác tại các phong ban đơn vị cấp huyện và các tổ chức, đoàn thể, chính quyền cấp cơ sở. Khóa học diễn ra trong thời gian 3 tháng với 17 chuyên đề gồm các phần học: Những kiến thức chung về quản lý nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; các kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, quản lý hồ sơ, kỹ năng làm việc nhóm…và viết tiểu luận khóa học.  Khóa học nhằm trang bị cho các học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

22

Đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Để lớp học đạt kết quả tốt,  giáo viên chủ nhiệm, giảng viên giảng dạy thực hiện tốt quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng, duy trì môi trường học tập nghiêm túc, khoa học, tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi hữu ích giữa các học viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bài giảng cũng như thực hiện hiệu quả các quy trình đào tạo nhằm phát huy vai trò trung tâm của người học.

Đối với học viên sắp xếp công việc hợp lý, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường và Trung tâm Chính trị huyện, đặc biệt là đảm bảo sỹ số, thời gian lên lớp để tiếp thu đầy đủ nội dung bài học và khóa học đạt được kết quả cao nhất.

 

                                                                             Huy Khôi