Đô Lương: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 24/9/2015, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2015. Tới dự có các đ/c Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Trần Văn Long – Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tham gia lớp bối dưỡng có 113 học viên là công chức, viên chức các ban ngành phòng cấp huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được học tập 4 chuyên đề về quốc phòng – an ninh bao gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa trong tình hình mới, phòng chống chiến lược, diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Chuyên đề quản lí, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kì mới.

%image_alt%
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp học nhằm nâng cao năng lực toàn diện về kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ công chức, viên chức để từ đó thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

Sỹ Bắc