Đô Lương hơn 2500 ha lúa hè thu bị khô hạn nặng
Tính đến ngày 14/6/2010, bà con nông dân huyện Đô lương đã gieo cấy được 520 ha lúa hè thu trong tổng số 6400 ha lúa. Trong đó có 1200 ha không có nước để cấy.

Các biện pháp chống hạn cho lúa đều bất lực vì một phần thiếu nước

Qua kiêm tra hiện nay Đô lương có 2500 ha lúa bắt đầu bị chết vì thiếu nước. Các địa phương có nhiều diện tích lúa bị hạn là Mỹ Sơn 120 ha, Hiến Sơn 115 ha, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây 150 ha vv…Nguyên nhân cơ bản là không có điện để bơm nước. Trước tình hình khó khăn về hạn hán đang đe doạ, UBND huyện Đô Lương chỉ đạo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn triển khai kế hoạch đối phó với hạn hán. Phối hợp với chi nhánh quản lý điện lực, tách hệ thống cung cấp điện dân sinh sang phục vụ cho các trạm bơm điện và các trạm bơm chuyền đưa các máy bơm dầu để phục vụ nước chống hạn cho lúa hè thu.

Ngoài các diện tích lúa hè thu bị hạn nặng thì hiện nay trên các diện tích 630 ha ngô, 250 ha Lạc, 450 ha rau màu các loại đang khô héo do khô hạn.

Duy Vinh