Đô Lương: Hội thi truyền thông xây dựng nông thôn mới năm 2014.

Tối ngày 20/8 tại Đô Lương, ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức Hội thi truyền thông xây dựng nông thôn mới năm 2014 cụm 4 gồm các huyện : Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ và Đô Lương.
Tham dự có đ/c Nguyễn Đình Hùng BT tỉnh đoàn, đ/c Lê Minh Giang PBT Thường trực huyện ủy, đ/c Nguyễn Minh Hạnh PCT UBND huyện và lãnh đạo các huyện.

%image_alt%

Mục đích của hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn nông thôn về các chủ trương , chính sác của Đảng, nhà nước đối với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Các đội tham gia hội thi trải qua 3 phần gồm: Màn chào hỏi giới thiệu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những thành tựu nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Bốc thăm trả lời câu hỏi về kiến thức cấc chủ trương chính sách và các tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới, kiến thức về đoàn thanh niên, kiến thức về trồng trọt chăn nuôi, nước sạch và môi trường nông thôn; Các đội trình bày các tiểu phẩm gắn với đề tài xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương.

%image_alt%
Thông qua Hội thi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2014 giúp cho nhân dân trong đó có đoàn viên thanh niên hiểu rõ vai trò, mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, hội ở địa bàn nông thôn, khẳng định vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; Đồng thời tạo môi trường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, để từ đó nhân rộng phổ biến những cách làm hay mô hình mới trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương và đào thanh niên cơ sở. Tại hội thi, các đơn vị đã đem đến hội thi ngoài những kiến thức bổ ích, thiết thực và sát với thực tiễn của từng địa phương, hội thi còn là sân chơi hấp dẫn cho tuổi trẻ trong việc thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.
%image_alt%
%image_alt%

Đặc biệt là phần thi tiểu phẩm đã được các đội giàn dựng công phu mang tính chân thực từ cuộc sống hiện tại như công tác vận động khéo để người dân hiến đất góp công, góp của, mở đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hay phát triển kinh tế trang trại. Hội thi góp phần tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM.
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Đình Hùng BT tỉnh đoàn và đ/c Lê Minh Giang PBT Thường trực huyện ủy trao giải nhất cho đội Đô Lương.
%image_alt%

Kết quả, ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội Đô Lương, giải nhì cho đội Anh Sơn và giải ba cho đội Thanh Chương và Tân Kỳ.

Hữu Hoàn.